The Fast Grobelski - A Day Without Grobelski Is Like A Day Without Sunshine.

Järnbrist

Posted Jan. 26, 2016, 9:46 p.m. By grobelski

Kiruna har varit en av världens ledande framställare av järnmalm. Järnmalmsfyndigheten under Kiruna stad lär ska vara världens rikaste fyndighet. I världen är det brist på järn och speciellt Kina är en stor uppköpare. Nu är det ett problem i Kiruna. Malmkroppen går under staden. Vad gör man då? Jo, alla i Kiruna är beroende av gruvan på något sätt så man kan inte stänga gruvan utan i stället flyttar man staden bit för bit. De gamla husen monteras ned i mindre delar och flyttas till en annan plats i närheten. Men många av de boende är oroliga. Dels för rasrisken för rasar något är det släkt och vänner som skadas, eller för osäkerheten kring gruvnäringen.